Covid-19 virus

I Amalieklinikken har sikkerheden altid været prioriteret højest. Dette betyder, at vi fortsat har nogle forholdsregler i forhold til at undgå smitte med Covid-19.

Man må naturligvis ikke møde op i Amalieklinikken, hverken som patient eller pårørende, hvis man har symptomer på Covid-19.

Ved forundersøgelser og kontroller er der ikke længere krav om at vise Coronapas, og der er ikke længere krav om at bære maske. Vi tillader dog fortsat kun, at man medbringer én pårørende ved forundersøgelser, mindre operationer i lokalbedøvelse og kontroller i ambulatoriet.

Patienter, der møder til operation i fuld bedøvelse, må blive bragt og afhentet af en pårørende, men pårørende må fortsat ikke blive i klinikken under indlæggelsen.

Patienter, der skal opereres i fuld bedøvelse, skal fortsat fremvise Coronapas eller en negativ PCR_ eller Quick-test, som højst er 48 timer gammel. Har man taget en selvtest, som er negativ godtages dette også.

Har man haft en positiv PCR- eller Quick-test, må man tidligst komme i klinikken 4 døgn efter denne test, og såfremt man har haft symptomer på Covid-19, skal man have været symptomfri i mindst 2 døgn.

Vi håber alle har forståelse for dette og vil medvirke til at reducere risikoen for smittespredning.

Er du i tvivl om, hvorvidt du må møde i klinikken, er du meget velkommen til at ringe og spørge os.

Operation i fuld bedøvelse efter overstået infektion med Covid-19

Vi har fået en del spørgsmål, om hvorvidt der er en øget risiko ved at blive opereret i fuld bedøvelse efter infektion med Covid, da flere andre hospitaler har indført en 7-ugers grænse, før man kan blive opereret efter en covid-infektion.

I Amalieklinikken mener vi ikke, at der er holdepunkter for denne generelle betragtning.

Hvis der er tale om en sund og rask person, som har gennemgået et mildt forløb af en Corona infektion, og der ikke resterer nogen form for lungesymptomer f.eks. i form af hoste eller tendens til at tabe pusten lettere, end man gjorde inden infektionen, mener vi ikke, at risikoen er øget ved at gennemgå en operation.

Baggrunden for bekymringen bunder i tidligere undersøgelser, som viste, at der var en øget risiko ved at gennemgå operation i det tidlige efterforløb efter infektion med de tidligere og alvorligere covid-varianter. En anden faktor, som kan have betydning, er at befolkningen heller ikke var vaccineret på dette tidspunkt.
Risikoen fandtes især øget ved store operationer, og hvis man led af anden sygdom; f.eks. lunge eller hjertesygdomme.

Det er heller ikke sådan, at Sundhedsstyrelsen generelt fraråder operation i 7 uger efter corona. På deres hjemmeside kan man i: “Retningslinjer for håndtering af covid-19 i sundhedsvæsenet (version 32)” i punkt 4.8.4 som konklusion læse:

Den behandlende læge kan derfor foretage en individuel vurdering af behovet for at udskyde operationen. I denne vurdering bør inddrages patientens sygdomsforløb med SARS-CoV-2 (asymptomatiske og lette symptomer versus svære eller persisterende symptomer), co-morbiditet og den samlede risiko for komplikationer ved det planlagte kirurgiske indgreb.”

Hvis der er tvivl, bør det ud fra et forsigtighedsprincip overvejes at udskyde kirurgi, der kan vente uden væsentlige gener eller risiko for patienten til 7 uger efter en dokumenteret SARS-CoV-2 infektion.”