Vi har nedenfor bragt nogle citater fra Sundhedsstyrelsens udmelding, der belyser Amalieklinikkens synspunkt om, at kosmetisk behandling og -kirurgi indtil videre bør indstilles for at undgå unødig smittespredning.

Håndtering af COVID-19: Beskrivelse af kritiske funktioner i sundhedsvæsenet under COVID-19

 Baggrund

”Dette notat beskriver kritiske funktioner på sundheds- og ældreområdet, herunder aktiviteter og tilbud i sygehusvæsenet, praksissektoren bredt set, kommunerne mv.  Notatet er Sundhedsstyrelsen overordnede rammesætning af, hvad der kan betragtes som kritiske funktioner, hvilke særlige forholdsregler, der bør tages af alle involverede parter, herunder ansatte i sundheds- og ældreplejen, borgere og patienter. Notatet beskriver desuden, at nogle kritiske funktioner ikke vil kunne opretholdes under COVID-19-epidemien dels af ressourcemæssige årsager og dels af hensyn til smitterisiko.” 

Hvem henvender det sig til

”Dette notat beskriver rammerne for samtlige sundhedsindsatser på hele sundheds- og ældreområdet i Danmark under COVID-19-epidemien. Ved samtlige sundhedsindsatser forstås både offentlige og private tilbud. Ved indsatser forstås aktiviteter forbundet med undersøgelse, diagnostik, sygdomsbehandling, fødselshjælp, genoptræning, sundhedsfaglig pleje samt forebyggelse og sundhedsfremme hos alle aktører, både offentlige og private.” 

”Ikke-kritiske funktioner skal ikke varetages under COVID-19-epidemien.

Hvad opfattes bl.a. som ikke kritisk funktion

”Kosmetiske indgreb og behandlinger bredt.”

Hvor længe forventer Sundhedsstyrelsen at dette vil vare

”Varigheden af rammerne i dette notat er fra offentliggørelse igennem nuværende COVID-19 epidemi. Slutdatoen kan ikke præcist sættes på nuværende tidspunkt, men det må forventes, at perioden er fra udgivelse til og med juni 2020.”