Brystforstørrende operation med eget fedt

Operation

Før operationen

Det er vigtigt at du er godt forberedt til operationen. Din vægt skal være så tæt på et normalt BMI på 25 som muligt. Rygning er den væsentligste årsag til komplikationer som infektion og vævsdød, og du skal derfor stoppe rygning mindst 4 uger før operationen og må tidligst begynde igen 4 uger efter operationen.

Forskellige slags medicin kan påvirke operationen og især være årsag til blødningsproblemer. Du vil derfor i forbindelse med forundersøgelsen tale med speciallægen om, hvordan du skal forholde dig med det medicin
du eventuelt tager.

Se evt her mht vanlig medicin (åbner i nyt vindue).

Brystforstørrende operation med eget fedtvæv

Da du skal opereres i fuld bedøvelse, skal du møde fastende på klinikken. Det betyder, at du 6 timer før planlagt operation skal ophøre med at spise og drikke. Dog må du fortsætte med at drikke vand eller gerne sukkerholdige ”gennemsigtige væsker”; f.eks. saft eller æblejuice, indtil 2 timer før operationstidspunktet.
De sidste 2 timer før operationen må du intet indtage. Du må ikke drikke alkohol efter kl. 20 aftenen før operationsdagen.

Når du ankommer til Amalieklinikken, vil din sygeplejerske vise dig tilrette på din sengestue, og du vil få udleveret operationstøj. Derefter bliver du tilset af vores anæstesilæge, som forklarer dig om bedøvelsen og giver dig medicin som forberedelse til operationen. Endelig kommer din plastikkirurg, som sikrer sig, at du ikke har yderligere spørgsmål, hvorefter han foretager den nødvendige optegning på huden. Derefter er du parat til at blive kørt på operationsstuen, hvor operationssygeplejerske og anæstesisygeplejerske venter dig.

Operationen tager normalt omkring 2 timer. Du vil kun få nogle små ar på ca. en halv cm i de områder, hvor der fedtsuges. De små huller i huden, som fedtet sprøjtes ind igennem bliver ikke synlige. Under operationen foretages en normal fedtsugning af de aftalte områder. Derefter oprenses fedtet, så det er egnet til at sprøjte ind i brystet med en fin kanyle. Efter operationen skal du anvende bh og stram bandage i de fedtsugede områder i 4-6 uger.

Følgevirkninger til operationen

Operationen vil efterlade små ar i de fedtsugede områder. Disse vil i starten være røde og kan være hævede. Hos de fleste patienter bliver arrene pæne, men nogle få procent vil udvikle skæmmende ar (hypertrofisk ar eller keloid), det kan i sådanne tilfælde være nødvendigt at behandle med binyrebarkhormon et antal gange. Der går normalt et til to år før arrene har fået deres endelige udseende.

Ved enhver operation vil der ske en påvirkning af følenerverne. Man vil derfor opleve en let følelsesløshed i et større eller mindre område af huden og brystvorteområdet efter operationen. I månederne efter operationen vil man kunne opleve forskellige føleforstyrrelser som stikken og prikken i arrene, men dette vil efterhånden forsvinde i takt med at den normale følesans gendannes. Der kan blivende være mindre områder med permanent tab af følesans især i området på undersiden af brystet.

Der kan være en risiko for at en brystforstørrende operation kan påvirke din mulighed for senere amning, men forholdet er dårligt belyst.

Kontrol for brystkræft kan fortsat foretages, men der kan være en lille risiko for at små områder med fedtvæv omdannes til arvæv i brystet og dermed vil kunne ligne en knude i brystet. Mammografi kan udføres og vil i de fleste tilfælde kunne udelukke, at det drejer sig om noget ondartet. Er der tvivl bør en sådan knude naturligvis fjernes. Der har været en del usikkerhed om hvorvidt denne brystforstørrelsesteknik kan give usikre resultater ved mammografi, men der er i dag stort set enighed om, at man kan skelne de forandringer, der kan ses ved brystkræft fra de forandringer, der kan ses efter fedtindsprøjtning.

De fedtsugede områder vil som regel blive let uregelmæssige i huden, som det normalt ses ved enhver fedtsugning. Der vil altid være en vis usikkerhed om, hvor meget af det indsprøjtede fedt der overlever og dermed, hvor meget brystet bliver forstørret ved operationen, men man skal regne med at en mindre del af
det indsprøjtede fedt vil forsvinde.

Mulige komplikationer til operationen.

Komplikationer er generelt meget sjældne til fedtsugning og fedtinjektion. Mindre blødning i timerne efter operationen kan opstå men vil sjældent nødvendiggøre en operation i fuld bedøvelse. Infektion ses meget sjældent, men kan forekomme og vil kræve behandling med antibiotika. Hvis der optræder infektion ses det typisk efter 1-2 uger og tegnene er rødme og hævelse samt tiltagende smerter og feber. Er du i tvivl er det bedst, at vi ser det i klinikken.

Efter operationen

Når operationen er afsluttet køres du på opvågningsafsnittet, hvor du observeres af vores opvågningssygeplejerske indtil du er tilstrækkeligt vågen til at du kan komme tilbage på din sengestue. Under operationen er der anlagt lokalbedøvelse som bevirker, at du har relativt få smerter de første 4-6 timer efter operationen. Efterhånden som effekten af lokalbedøvelsen aftager vil sygeplejerske sørge for at du får den nødvendige smertestillende medicin, så dine smerter holdes på et minimum, men dette indgreb er sjældent forbundet med større smerte.

Allerede nogle timer efter operationen skal du op og gå lidt, idet dette er vigtigt for at begrænse risikoen for blodpropper i benene. Hvis man er opereret i dagtiden, vil man oftest kunne gå hjem om aftenen, hvor du skal afhentes af en pårørende. Hvis du overnatter bliver du udskrevet ved 8-tiden om morgenen.

Du får smertestillende medicin med hjem fra klinikken med en anvisning på hvorledes tabletterne skal tages. Du skal selv sørge for at have Paracetamol, som skal anvendes de første 8-10 dage.

Huden er syet med en tråd som skal fjernes, du skal derfor komme til en kontrol efter 12-14 dage, hvor vi ser
at alt er, som det skal være, og du vil have lejlighed til at stille spørgsmål.

Den næste kontrol hos plastikkirurgen foretages efter 3-6 måneder, denne tid kan aftales ved udskrivelsen, eller du kan senere ringe og aftale en tid. Ved denne kontrol vurderes resultatet, og I vil sammen beslutte, om der skal foretages endnu en operation, som herefter planlægges.

Det er almindeligt, at man er sygemeldt fra sit arbejde i 1-2 uger efter operationen, men har man et fysisk krævende arbejde kan sygemelding i op til 3 uger være nødvendig.


Ring til Anette,
Eva & Eva

og bestil tid
på tlf. 76 500 500


Amalieklinikken