Operation

Før operationen

Det er vigtigt at du er godt forberedt til operationen. Din vægt skal være så tæt på et normalt BMI på 25 som muligt. Rygning er den væsentligste årsag til komplikationer som infektion og vævsdød, og du skal derfor stoppe rygning mindst 4 uger før operationen og må tidligst begynde igen 4 uger efter operationen.

Forskellige slags medicin kan påvirke operationen og især være årsag til blødningsproblemer. Du vil derfor i forbindelse med forundersøgelsen tale med speciallægen om, hvordan du skal forholde dig med det medicin du eventuelt tager.

Læs her om forholdsregler ved eventuel vanlig medicin.

Brystrekonstruktion

En brystrekonstruktion med vævsekspander og senere brystimplantat foregår som 3 operationer med 3-4 måneders mellemrum, således at hele behandlingsforløbet kan tage op til et år.

Indoperation af vævsekspander

Da du skal opereres i fuld bedøvelse, skal du møde fastende på klinikken. Det betyder, at du 6 timer før planlagt operation skal ophøre med at spise og drikke. Dog må du fortsætte med at drikke vand eller gerne sukkerholdige ”gennemsigtige væsker”; f.eks. saft eller æblejuice, indtil 2 timer før operationstidspunktet.
De sidste 2 timer før operationen må du intet indtage. 
Du må ikke drikke alkohol efter kl. 20 aftenen før operationsdagen.

Læs mere om Fuld bedøvelse.

Når du ankommer til Amalieklinikken, vil din sygeplejerske vise dig til rette på din sengestue, og du vil få udleveret operationstøj. Derefter bliver du tilset af vores anæstesilæge, som forklarer dig om bedøvelsen og giver dig medicin som forberedelse til operationen. Derefter kommer din plastikkirurg, som sikrer sig at du ikke har yderligere spørgsmål, hvorefter den nødvendige optegning på huden foretages. Derefter er du parat til at komme på operationsstuen, hvor operationssygeplejerske og anæstesisygeplejerske venter dig.

Indoperation af en vævsekspander tager 1 time. Der bliver lagt et ca. 6 cm langt snit i arret efter brystfjernelsen, gennem denne åbning skabes et rum under brystmusklen. Vævsekspanderen placeres i dette rum, hvorefter huden lukkes igen.

Udskiftning af vævsekspanderen til et implantat

Den anden operation foregår ca. 4 måneder senere ligeledes i fuld bedøvelse. Afhængigt af om det modsatte bryst også skal korrigeres, tager operationen 1-2 timer. Vævsekspanderen udskiftes gennem det samme ar med et Mentor anatomisk skærefast brystimplantat. Korrektion af det modsatte bryst kan bestå i en lille brystforstørrelse, et brystløft eller en brystreduktion (for nærmere beskrivelse se under disse behandlinger).

Brystvorterekonstruktion

Brystvorterekonstruktionen foretages ca. 4 måneder efter sidste operation. Operationen foregår ambulant og i lokalbedøvelse og tager ca. 1/2 time.

En brystvorte kan enten skabes af huden på det rekonstruerede bryst, men har du en stor brystvorte på den modsatte side, kan noget af denne brystvorte transplanteres til rekonstruktionssiden. Efter operationen dækkes rekonstruktionen med en forbinding som skal blive på plads i 10 dage. Det er muligt at gå i bad med denne forbinding. Efter 10 dage kommer du til kontrol og fjernelse af forbindingen i Amalieklinikken.

Tatovering

4 måneder efter brystvorterekonstruktionen skal du have foretaget tatovering af det brune område omkring brystvorten. Dette foregår hos en professionel klinisk tatovør, som vi samarbejder med. Tatoveringen foregår ambulant og tager ca. 20 minutter.

Følgevirkninger til operationerne

Operationen vil efterlade et ar, som i starten vil være rødt og kan være hævet. Hos de fleste patienter bliver arret pænt, men nogle få procent vil udvikle et skæmmende ar (hypertrofisk ar eller keloid). Det kan i sådanne tilfælde være nødvendigt at behandle med binyrebarkhormon et antal gange. Der går normalt et til to år før arret har fået sit endelige udseende.

Ved enhver operation vil der ske en påvirkning af følesansen. Man vil opleve følelsesløshed i et større eller mindre område af huden efter operationen. I månederne efter operationen vil man kunne opleve forskellige føleforstyrrelser som stikken og prikken i arrene, men dette vil efterhånden forsvinde i takt med at den normale følesans gendannes. Der kan blivende være mindre områder med permanent tab af følesans.

Mulige komplikationer til operationen

Hos omkring 1% af patienterne optræder der blødning i timerne efter operationen, som vil nødvendiggøre en operation i fuld bedøvelse. Dette er en af årsagerne til, at du forbliver indlagt til dagen efter operationen.

Infektion ses meget sjældent, men kan forekomme og vil kræve behandling med antibiotika. Hvis der optræder infektion ses det typisk efter 1-2 uger og symptomerne er rødme og hævelse samt tiltagende smerter og feber. De dybe selvopløselige tråde, som underhuden er syet med, kan nogle gange udstødes i arret og dette kan ligne infektion, men vil normalt ikke kræve, at der behandles med antibiotika. Er du i tvivl, er det bedst, at du kontakter klinikken.

Da brystvorten skabes af små hudlapper eller transplanteres fra den modsatte side, kan der meget sjældent ses vævsdød i en del af eller hele brystvorten. Dette vil ligesom infektion først kunne ses efter nogle uger, og vil give anledning til sårdannelse. I de fleste tilfælde vil et sådant sår kunne hele med sårbehandling, men det kan blive nødvendigt med en mindre operation for at rette på arret til sidst.

Efter operationen

Når operationen er afsluttet, køres du på opvågningsafsnittet, hvor du observeres af vores opvågningssygeplejerske, indtil du er tilstrækkeligt vågen til, at du kan komme på din sengestue. Under operationen er der anlagt lokalbedøvelse, som bevirker, at du har relativt få smerter de første 4-6 timer efter operationen. Efterhånden som effekten af lokalbedøvelsen aftager, vil sygeplejersken sørge for, at du får den nødvendige smertestillende medicin, så dine smerter holdes på et minimum.

Du vil allerede under indlæggelsen skulle op og gå, idet dette er vigtigt for at begrænse risikoen for blodpropper i benene. Dagen efter operationen bliver du udskrevet om morgenen og skal hentes ved 8-tiden.

Du får smertestillende medicin med hjem fra klinikken med en anvisning på, hvorledes tabletterne skal tages.

Til hjemtransporten er det en god ide, hvis du medbringer en pude til at lægge under sikkerhedsselen for at undgå tryk på såret. 

Huden er syet med en tråd, som forsvinder af sig selv, men du skal komme til en kontrol efter 12-14 dage, hvor vi ser, at alt er, som det skal være, og du vil have lejlighed til at stille spørgsmål.

Ved de følgende kontroller efter den første operation, skal der påfyldes sterilt saltvand i vævsudvideren. Dette foregår ambulant og tager ca. 15 minutter. Der kan være lidt smerte forbundet med dette, og vi anbefaler derfor, at du tager 1 gram paracetamol (panodil, pinex, pamol) en time før kontrollen.

Det er almindeligt, at man er sygemeldt fra sit arbejde i 1-2 uger efter begge de to første operationer, men har man et fysisk krævende arbejde kan sygemelding i op til 3 uger være nødvendig. Den sidste ambulante operation og tatoveringen kræver ikke sygemelding fra arbejdet.