Slapt maveskind

Operation

Før operationen

Det er vigtigt at du er godt forberedt til operationen. Din vægt skal være så tæt på et normalt BMI på 25 som muligt. Rygning er den væsentligste årsag til komplikationer som infektion og vævsdød og du skal derfor stoppe rygning mindst 4 uger før operationen og må tidligst begynde igen 4 uger efter operationen.

Forskellige slags medicin kan påvirke operationen og især være årsag til blødningsproblemer. Du vil derfor i forbindelse med forundersøgelsen tale med speciallægen om, hvordan du skal forholde dig med det medicin du eventuelt tager.

Læs her om forholdsregler ved eventuel vanlig medicin.

Operationen

Hvis du skal opereres i fuld bedøvelse, skal du møde fastende på klinikken. 
Du må ikke drikke alkohol efter kl. 20 fra aftenen før operationsdagen.
6 timer før planlagt operation skal du ophøre med at spise og drikke. Dog må du fortsætte med at drikke vand eller gerne sukkerholdige ”gennemsigtige væsker”; f.eks. saft eller æblejuice, indtil 2 timer før operationstidspunktet.
De sidste 2 timer før operationen må du intet indtage.

Læs mere om Fuld bedøvelse.

Når du ankommer til Amalieklinikken, vil din sygeplejerske vise dig til rette på din sengestue, og du vil få udleveret operationstøj. Derefter bliver du tilset af vores anæstesilæge, som forklarer dig om bedøvelsen og giver dig medicin som forberedelse til operationen. Derefter kommer din plastikkirurg, som sikrer sig, at du ikke har yderligere spørgsmål, hvorefter der foretages den nødvendige optegning på huden. Derefter er du parat til at komme på operationsstuen, hvor operations- og anæstesisygeplejerske venter dig.

Abdominalplastik

Denne operation tager fra 1 ½ til 2 ½ time afhængigt af, om det drejer sig om den almindelige store abdominalplastik med et vandret ar eller der er tale om “fleur-de-lis” operationen, hvor der også kommer et lodret ar. Det betyder også noget om der skal foretages bugvægsplastik eller fedtsugning i forbindelse med operationen. Som det fremgår af tegningen, bliver der anlagt et snit over skambenet fra hofte til hofte, hvorefter huden løsnes op til brystbenet, idet navlen skæres fri. Den overskydende hud med underliggende fedt fra navlen og ned til skambenet fjernes. Om nødvendigt foretages bugvægsplastik, hvor de to længdegående muskler samles i midtlinjen. Til sidst trækkes huden sammen og navlen genplaceres. Hud og fedt syes i tre lag og der anbringes et dræn (plastikslange) som fjerner overskydende væske fra såret. Du får en stram bandage om maven, som skal hjælpe til at støtte bugvæggen den første måned efter operationen.


Group
Page 1 Fill 1

Miniabdominalplastik

Denne operation er mindre omfattende end en abdominalplastik og kan foretages i fuld bedøvelse eller i lokal bedøvelse. Operationen varer fra 1 til 1 ½ time afhængigt af, om der også foretages fedtsugning. Snittet er placeret over skambenet og huden løsnes op til navlen, hvorefter overskydende hud og fedt fjernes. Hud og underliggende væv syes i tre lag. Du får en stram bandage om maven, som skal hjælpe til at støtte bugvæggen den første måned efter operationen.


Group
Page 1 Fill 1
Group
Page 1 Fill 1

Følgevirkninger til operationen

Operationen vil efterlade et ar, som i starten vil være rødt og kan være hævet. Vi anbefaler brug af særligt udviklet arcreme, som kan tilkøbes. Hos de fleste patienter bliver arret efter en abdominalplastik pænt, men nogle få procent vil udvikle et skæmmende ar (hypertrofisk ar eller keloid). Det kan i sådanne tilfælde være nødvendigt at behandle med binyrebarkhormon et antal gange. En anden måde at forbedre arrene på er ved brug af laser. Der går normalt et til to år før arret har fået sit endelige udseende.


Group
Page 1 Fill 1

Ved enhver operation vil der ske en påvirkning af følesansen. Man vil opleve følelsesløshed i et større eller mindre område af huden efter operationen. I månederne efter operationen vil man kunne opleve forskellige føleforstyrrelser som stikken og prikken i arrene, men dette vil efterhånden forsvinde i takt med, at den normale følesans gendannes. Der kan være mindre områder med permanent tab af følesans.


Group
Page 1 Fill 1

Komplikationer til operationen

Hos omkring 1% af patienterne optræder der blødning i timerne efter operationen. Dette vil nødvendiggøre en ny operation i fuld bedøvelse og er en af årsagerne til, at du forbliver indlagt til dagen efter operationen. Omkring 1-5% vil få en mindre væskeansamling under huden, som det vil være nødvendigt at udtømme med en kanyle. Dette kan foregå ambulant og kræver ingen bedøvelse.

Infektion ses meget sjældent, men kan forekomme og vil kræve behandling med antibiotika. Hvis der optræder infektion, ses det typisk efter 1-2 uger, og tegnene er rødme og hævelse samt tiltagende smerter og feber.

Da huden ved en abdominalplastik løsnes fra den underliggende muskulatur, kan der meget sjældent ses vævsdød langs arret, dette vil ligesom infektion først kunne ses efter nogle uger, og vil give anledning til sårdannelse. I de fleste tilfælde vil et sådant sår kunne hele med sårbehandling, men det kan blive nødvendigt med en mindre operation for at rette på arret til sidst.


Group
Page 1 Fill 1

Efter operationen

Når operationen er afsluttet køres du på opvågningsafsnittet, hvor du observeres af vores opvågningssygeplejerske, indtil du er tilstrækkeligt vågen til, at du kan komme på din sengestue.

Under operationen er der anlagt lokalbedøvelse som bevirker at du har relativt få smerter de første 4-6 timer efter operationen. Efterhånden som effekten af lokalbedøvelsen aftager vil sygeplejersken sørge for, at du får den nødvendige smertestillende medicin, så dine smerter holdes på et minimum.

For at begrænse trækket på arret vil du være lejret i sengen med let bøjede hofter og knæ samt overkroppen let hævet. Denne stilling skal du sove i de første 1-2 uger efter operationen. Du vil allerede under indlæggelsen skulle op og gå, idet dette er vigtigt for at begrænse risikoen for blodpropper i benene.


Group
Page 1 Fill 1

Dagen efter operationen bliver du udskrevet om morgenen og skal hentes ved 8-tiden. Afhængigt af hvor meget væske der er kommet i drænene, kan disse eventuelt fjernes, før du tager hjem. Hvis de ikke kan fjernes, vil du blive instrueret i at tømme drænene hjemme. Efter 2-4 dage kommer du til den første kontrol, hvor drænene fjernes.

Du får smertestillende medicin med hjem fra klinikken med en anvisning på, hvorledes tabletterne skal tages. 

Huden er syet med en tråd som forsvinder af sig selv, bortset fra rundt om navlen. Du skal derfor komme til en ny kontrol efter 10-14 dage, hvor disse tråde fjernes.

Den afsluttende kontrol hos plastikkirurgen foretages efter 3-6 måneder. Denne tid kan aftales ved udskrivelsen, eller du kan senere ringe og aftale en tid.

Man er almindeligvis sygemeldt fra sit arbejde i 2-4 uger efter operationen, men er der foretaget opstramning af bugvæggen, eller har man et fysisk krævende arbejde, kan sygemelding i op til 6 uger være nødvendig.