Mahir Ismaiel er bl.a. uddannet ved Rigshospitalets anæstesiafdeling, hvor han var tilknyttet det plastikkirurgiske operationsafsnit. Til daglig arbejder Mahir ved Universitetssygehuset i Malmø.