Forholdsregler med hensyn til vanlig medicin

Forskellige slags medicin kan påvirke operationen og især være årsag til blødningsproblemer. Du vil derfor i forbindelse med forundersøgelsen tale med speciallægen om, hvordan du skal forholde dig med det medicin du eventuelt tager.

Vigtigt er især:

  • Smertestillende medicin indeholdende acetylsalicylsyre (f.eks. magnyl, kodimagnyl, treo) vil øge blødningsrisikoen. Denne skal derfor pauseres en uge før operationen. Anvend eventuelt i stedet tabl Panodil (Paracetamol, som ikke påvirker blødningen.
  • Kronisk forbrug af morfin og andre stærke smertestillende præparater influerer på bedøvelse og smertebehandling efter operationen. Det er vigtigt at gøre opmærksom på dette ved forundersøgelsen.
  • Gigtmedicin (f.eks. Ibuprofen, Ipren, Burana, Diclon, Voltaren) kan øge blødningsrisikoen. Indtagelsen bør reduceres mest muligt ugen før operation. Anvend eventuelt tabl Panodil (Paracetamol) i stedet.
  • Visse typer af naturmedicin, især fiskeolie og D-vitamin, øger også risikoen for blødning. Al naturmedicin skal du derfor holde pause med fra en uge før operationen.
  • Blodfortyndende medicin, skal der oftest pauseres med. Vigtigt at dette aftales nærmere med kirurgen ved forundersøgelsen.
  • Vanddrivende medicin skal du holde pause med på selve operationsdagen. Denne medicin gives også som behandling for forhøjet blodtryk og kan indeholdes i nogle blodtrykspræparater. Vanddrivende medicin påvirker også kroppens saltbalance, og det er derfor vigtigt, at man får taget en blodprøve for Kalium- og Natrium-indholdet i blodet indenfor de sidste par måneder før operation i fuld bedøvelse. Dette gøres via egen læge. Spørg os evt ved tvivl.
  • Sukkersyge er ikke en forhindring for operation, men det er vigtigt, at du selv er i stand til at måle og regulere dit blodsukker. Insulin skal oftest justeres ned under fastetiden, og du skal kontrollere dit blodsukker, så det ikke bliver for lavt.
  • Blodtryksnedsættende og  stofskifteregulerende medicin, hjertemedicin, lungemedicin, epilepsimedicin og lign. lægeordineret medicin skal fortsætte frem til operationen medmindre andet aftales ved forundersøgelsen. Kontakt endelig klinikken ved tvivl.