Før/efter billeder

Øverst til venstre ses førbilledet og til højre foto taget 3 uger efter fedtinjektion.
Nedenfor ses højre og venstre hånd på samme patient 10 måneder efter fedtinjektion.