Operation

Før operationen

Rygning er den væsentligste årsag til komplikationer, du skal derfor stoppe rygning mindst 4 uger før operationen og må tidligst begynde igen 4 uger efter operationen.

Forskellige slags medicin kan påvirke operationen og især være årsag til blødningsproblemer. Du vil derfor i forbindelse med forundersøgelsen tale med speciallægen om, hvordan du skal forholde dig med det medicin du eventuelt tager.

Læs her om forholdsregler ved eventuel vanlig medicin.

Fedtinjektion i hænder

Operationen kan foregå i både lokal og fuld bedøvelse. Hvis den foregår i lokal bedøvelse, er der ingen krav om faste.

Skal du opereres i fuld bedøvelse, skal du møde fastende på klinikken. Det betyder, at du 6 timer før planlagt operation skal ophøre med at spise og drikke. Dog må du fortsætte med at drikke vand eller gerne sukkerholdige ”gennemsigtige væsker”; f.eks. saft eller æblejuice, indtil 2 timer før operationstidspunktet.
De sidste 2 timer før operationen må du intet indtage og du må ikke drikke alkohol efter kl. 20 aftenen før operationsdagen.

Læs mere om Fuld bedøvelse.

Når du ankommer til Amalieklinikken, vil din sygeplejerske vise dig til rette på din sengestue, og du vil få udleveret operationstøj. Derefter bliver du tilset af vores anæstesilæge, som forklarer dig om bedøvelsen og giver dig medicin som forberedelse til operationen. Endelig kommer din plastikkirurg, som sikrer sig, at du ikke har yderligere spørgsmål, hvorefter den nødvendige optegning på huden foretages. Derefter er du parat til at komme på operationsstuen, hvor operationssygeplejerske og anæstesisygeplejerske venter dig.

Operationen tager normalt omkring 1 time. Du vil kun få nogle små ar på ca. en halv cm i de områder, hvor der fedtsuges. De små huller i huden, som fedtet sprøjtes ind igennem bliver ikke synlige. Under operationen foretages en normal fedtsugning af de aftalte områder. Derefter oprenses fedtet, så det er egnet til at sprøjte ind i håndryggen med en fin kanyle.

Efter operationen skal du anvende en stram bandage i de fedtsugede områder i 4 uger.

Følgevirkninger til operationen

Operationen vil efterlade små ar i de fedtsugede områder. Disse vil i starten være røde og kan være hævede. Hos de fleste patienter bliver arrene pæne, men nogle få procent vil udvikle skæmmende ar (hypertrofisk ar eller keloid), det kan i sådanne tilfælde være nødvendigt at behandle med binyrebarkhormon et antal gange. Der går normalt et til to år før arrene har fået deres endelige udseende.

De fedtsugede områder kan blive let uregelmæssige i huden, som det normalt ses ved enhver fedtsugning.
Der vil altid være en vis usikkerhed om, hvor meget af det indsprøjtede fedt der overlever og dermed, hvor god effekten er. Man regner med at en mindre del af det indsprøjtede fedt vil forsvinde, hvorfor der kompenseres for dette under operationen.

Mulige komplikationer til operationen

Komplikationer er generelt meget sjældne til fedtsugning og fedtinjektion. Mindre blødning i timerne efter operationen kan opstå men vil sjældent nødvendiggøre en operation.

Infektion ses meget sjældent, men kan forekomme og vil kræve behandling med antibiotika. Hvis der optræder infektion, ses det typisk efter 1-2 uger, og symptomerne er rødme og hævelse samt tiltagende smerter og feber. Er du i tvivl, er det bedst, at du kontakter klinikken.

Efter operationen

Når operationen er afsluttet, køres du på opvågningsafsnittet, hvor du observeres af vores opvågningssygeplejerske, indtil du er tilstrækkeligt vågen til, at du kan komme tilbage på din sengestue.

Under operationen er der anlagt lokalbedøvelse som bevirker, at du har relativt få smerter de første 4-6 timer efter operationen. Efterhånden som effekten af lokalbedøvelsen aftager, vil sygeplejerske sørge for, at du får den nødvendige smertestillende medicin, så dine smerter holdes på et minimum.

Du vil allerede under indlæggelsen skulle op og gå, idet dette er vigtigt for at begrænse risikoen for blodpropper i benene. Du vil kunne udskrives nogle timer efter operationen.

Du får smertestillende medicin med hjem fra klinikken med en anvisning på, hvorledes tabletterne skal tages.

Huden er syet med en tråd som skal fjernes. Du skal derfor komme til en kontrol efter 10-12 dage, hvor vi ser, at alt er, som det skal være, og du vil have lejlighed til at stille spørgsmål.

Den næste kontrol hos plastikkirurgen foretages efter 3-6 måneder. Denne tid kan aftales ved udskrivelsen, eller du kan senere ringe og aftale en tid.

Det er almindeligt, at man er sygemeldt fra sit arbejde i 1 uge efter operationen.