Fenol peeling

Behandlingsforløb

Før behandling

Det er vigtigt at du er godt forberedt til behandlingen. Rygning er den væsentligste årsag til komplikationer, bl.a. infektion, og du skal derfor stoppe rygning mindst 4 uger før behandlingen og må tidligst begynde igen 4 uger efter behandlingen.

Tre uger før behandlingen skal du begynde at forberede din hud ved at smøre med en creme to gange dagligt. Cremen får du udleveret, når behandlingen er aftalt.

Mindst 2 uger før behandlingen skal du forbehandles med “muskellammende medicin” i de områder, der skal behandles. Dette foregår i vores Anti-Age afdeling af en af vore kosmetiske sygeplejersker. Hvis du tidligere har haft en herpes infektion i ansigtet, skal du forebyggende behandles med et herpes-middel 2 gange dagligt fra 4 dage før til 4 dage efter behandlingen. Dette taler du med vores læge om, således at du kan få en recept på midlet. Har du aktiv herpes, kan du ikke blive behandlet.

Fenol peeling

Behandlingen kan foregå uden bedøvelse eller evt. i lokal bedøvelse. Ved behandling af hele ansigtet kan fuld bedøvelse hos nogle være nødvendigt. Hvis der ikke gives bedøvelse, vil påføring af Fenol medføre sviende smerter, som varer ca. 15 sekunder.

Skal du behandles i forbindelse med en operation i fuld bedøvelse eller skal behandlingen af en eller anden grund foregå i fuld bedøvelse, skal du møde fastende på klinikken.

Det betyder, at du 6 timer før planlagt behandling skal ophøre med at spise og drikke. Dog må du fortsætte med at drikke vand eller gerne sukkerholdige ”gennemsigtige væsker”; f.eks. saft eller æblejuice, indtil 2 timer før behandlingstidspunktet.
De sidste 2 timer før behandlingen må du intet indtage, og du må ikke drikke alkohol efter kl. 20 aftenen før operationsdagen.

Læs mere om Fuld bedøvelse.

Når du ankommer til Amalieklinikken, vil din sygeplejerske vise dig til rette, og du vil få udleveret operationstøj. Derefter bliver du tilset af vores anæstesilæge, hvis behandlingen er planlagt til fuld bedøvelse. Endelig kommer din plastikkirurg, som sikrer sig, at du ikke har yderligere spørgsmål.

Derefter er du parat til at komme på operationsstuen, hvor sygeplejerske og læge venter dig. Behandlingen tager fra 15 minutter til omkring 1 time. Huden i dit ansigt vil blive afrenset og du skal have øjensalve i øjnene. Herefter vil lægen påføre Fenol i de områder, I har aftalt. I områderne, der støder op til det behandlede område, vil lægen påfører en mildere peeling med et stof, der hedder TCA, så overgangen ikke bliver for tydelig. Til sidst bliver der lagt en tynd plastikfilm over de behandlede områder.

Efter behandlingen

Når behandlingen er afsluttet, køres du på opvågningsafsnittet, hvor du observeres af vores opvågningssygeplejerske i nogle timer afhængigt af, hvor stort et område, der er peelet. Ved peeling af hele ansigtet forbliver du indlagt til næste dag.

Dagen efter peelingen kommer du til kontrol hos vores sygeplejersker, hvor plastikfilmen vil blive fjernet, og der vil blive smurt et lag vaseline på de behandlede områder, hvorefter områderne dækkes med et gult pulver (Yellowskreen)

Du kommer tilbage til kontrol hos vores sygeplejerske efter 3 og 6 dage, hvor vi sikrer os, at der ikke er infektion og smører med lidt ekstra vaseline.

Fra 6 til 8 dage efter behandlingen vil en skorpe løsne sig, og den nye hud kan ses under skorpen. Det er vigtigt, at skorpen ikke pilles af, men løsner sig af sig selv.

Efter skorpen er faldet af, er det meget vigtigt at området ikke udsættes for sol de følgende 4-6 måneder uden beskyttelse fra creme med en høj solfaktor (50).

En eventuel ny peeling af samme område vil først kunne foretages efter 6-8 uger.

Kontrol hos plastikkirurgen foretages efter 3-6 måneder. Det er almindeligt, at man er sygemeldt fra sit arbejde i 1 uge efter operationen, men har man et fysisk krævende arbejde kan sygemelding i op til 3 uger være nødvendig.

Mulige komplikationer til Fenol peeling

Komplikationer til Fenol peeling er generelt sjældne. Infektion er den mest alvorlige komplikation, som kan efterlade blivende ar. Det er derfor vigtigt, at tegn på infektion hurtigt medfører behandling med antibiotika.

Der kan optræde pigmentforandringer i de behandlede områder både med nedsat og øget pigmentering. Det er derfor vigtigt at områderne forbehandles med den rette creme, tilpasset din hudtype, samt at der bruges creme med høj solfaktor i en meget lang periode efter behandlingen.

Fenol påsmurt huden vil i et vist omfang optages i blodet og kan i meget sjældne tilfælde give rytmeforstyrrelser i hjertet. Dette er årsagen til, at patienter, der behandles i hele ansigtet, skal overnatte til observation i klinikken.