Før operationen

Det er vigtigt, at du er godt forberedt til operationen. Rygning er den væsentligste årsag til komplikationer som infektion og vævsdød, og du skal derfor stoppe rygning mindst 4 uger før operationen og må tidligst begynde igen 4 uger efter operationen.

Forskellige slags medicin kan påvirke operationen og især være årsag til blødningsproblemer. Du vil derfor i forbindelse med forundersøgelsen tale med speciallægen om, hvordan du skal forholde dig med den medicin du eventuelt tager.

Læs her om forholdsregler ved eventuel vanlig medicin.

Fjernelse af brystimplantater

Hvis du skal opereres i fuld bedøvelse, skal du møde fastende på klinikken. Det betyder, at du 6 timer før planlagt operation skal ophøre med at spise og drikke. Dog må du fortsætte med at drikke vand eller gerne sukkerholdige ”gennemsigtige væsker”; f.eks. saft eller æblejuice, indtil 2 timer før operationstidspunktet.
De sidste 2 timer før operationen må du intet indtage.
Du må ikke drikke alkohol efter kl. 20 aftenen før operationsdagen.

Læs mere om Fuld bedøvelse.

Når du ankommer til Amalieklinikken vil din sygeplejerske vise dig til rette på din sengestue, og du vil få udleveret operationstøj. Derefter bliver du tilset af vores anæstesilæge, som forklarer dig om bedøvelsen og giver dig medicin som forberedelse til operationen. Derefter kommer din plastikkirurg, som sikrer sig, at du ikke har yderligere spørgsmål, hvorefter der foretages den nødvendige optegning på huden. Derefter er du parat til at komme på operationsstuen, hvor operationssygeplejerske og anæstesisygeplejerske venter dig.

Fjernelse af brystimplantater tager fra ½ – 1 time. Længere tid hvis der samtidigt foretages brystløft.

Ved operationen åbnes det gamle ar og implantaterne fjernes, nogle gange er det også nødvendigt at fjerne en del af kapselvævet. De fleste vil få lagt et dræn, som kan fjernes næste dag.

Følgevirkninger til operationen

Operationen vil efterlade et ar på samme sted som efter den brystforstørrende operation. Dette ar kan i starten være rødt og kan være hævet. Hos de fleste patienter bliver arret pænt, men nogle få procent vil udvikle et skæmmende ar (hypertrofisk ar eller keloid), det kan i sådanne tilfælde være nødvendigt at behandle med binyrebarkhormon et antal gange. Der går normalt et til to år før arret har fået sit endelige udseende.

Mulige komplikationer til operationen

Infektion ses meget sjældent, men kan forekomme og vil kræve behandling med antibiotika. Hvis der optræder infektion ses det typisk efter 1-2 uger og tegnene er rødme og hævelse samt tiltagende smerter og feber. De dybe selvopløselige tråde som underhuden er syet med kan nogle gange udstødes i arret og dette kan ligne infektion, men vil normalt ikke kræve at der behandles med antibiotika. Er du i tvivl er det bedst at du kontakter klinikken.

Der kan opstå væskeansamling i det rum, hvor implantaterne har været, dette kan nødvendiggøre at væsken tappes ud med en kanyle, hos nogle kan det være nødvendigt at tappe flere gange.

Efter operationen

Når operationen er afsluttet køres du på opvågningsafsnittet, hvor du observeres af vores opvågningssygeplejerske indtil du er tilstrækkeligt vågen til, at du kan komme på din sengestue.

Under operationen er der anlagt lokalbedøvelse som bevirker, at du har relativt få smerter de første 4-6 timer efter operationen. Efterhånden som effekten af lokalbedøvelsen aftager, vil sygeplejerske sørge for, at du får den nødvendige smertestillende medicin, så dine smerter holdes på et minimum.
Du vil allerede under indlæggelsen skulle op og gå, idet dette er vigtigt for at begrænse risikoen for blodpropper i benene.

Dagen efter operationen bliver du udskrevet om morgenen og skal hentes ved 8-tiden.
Du får smertestillende medicin med hjem fra klinikken med en anvisning på hvorledes tabletterne
skal tages.

Huden er syet med en tråd som forsvinder af sig selv, men du får tilbudt at komme til en kontrol efter 12-14 dage, hvor vi ser, at alt er, som det skal være, og du vil have lejlighed til at stille spørgsmål.

Den afsluttende kontrol hos plastikkirurgen foretages efter 3-6 måneder. Denne tid kan aftales ved udskrivelsen, eller du kan senere ringe og aftale en tid.

Det er almindeligt, at man er sygemeldt fra sit arbejde i 1 uge efter operationen, men har man et fysisk krævende arbejde kan sygemelding i op til 2 uger være nødvendig.