Hudreduktion på overarme – Brachioplastik

Operation

Før operationen

Det er vigtigt at du er godt forberedt til operationen. Din vægt skal være så tæt på et normalt BMI på 25 som muligt. Rygning er den væsentligste årsag til komplikationer som infektion og vævsdød og du skal derfor stoppe rygning mindst 4 uger før operationen og må tidligst begynde igen 4 uger efter operationen.

Forskellige slags medicin kan påvirke operationen og især være årsag til blødningsproblemer. Du vil derfor i forbindelse med forundersøgelsen tale med speciallægen om, hvordan du skal forholde dig med det medicin du eventuelt tager.

Læs her om forholdsregler ved eventuel vanlig medicin.

Brachioplastik (hudreduktion, overarme)

Da du skal opereres i fuld bedøvelse, skal du møde fastende på klinikken. 
Du må ikke drikke alkohol efter kl. 20 fra aftenen før operationsdagen.
6 timer før planlagt operation skal du ophøre med at spise og drikke. Dog må du fortsætte med at drikke vand eller gerne sukkerholdige ”gennemsigtige væsker”; f.eks. saft eller æblejuice, indtil 2 timer før operationstidspunktet. 
De sidste 2 timer før operationen må du intet indtage.

Læs mere om Fuld bedøvelse.

Når du ankommer til Amalieklinikken, vil din sygeplejerske vise dig tilrette på din sengestue, og du vil få udleveret operationstøj. Derefter bliver du tilset af vores anæstesilæge, som forklarer dig om bedøvelsen og giver dig medicin som forberedelse til operationen. Derefter kommer din plastikkirurg, som sikrer sig, at du ikke har yderligere spørgsmål, hvorefter den nødvendige optegning på huden foretages. Derefter er du klar til at blive kørt på operationsstuen, hvor operationssygeplejerske og anæstesisygeplejerske venter dig.

En brachioplastik tager fra 1,5 til 2 timer afhængigt af, om der skal foretages fedtsugning i forbindelse med operationen. Ved operationen fjernes den overskydende hud med underliggende fedt på indersiden
af overarmen. Derefter trækkes huden sammen og syes i tre lag, og der anbringes eventuelt to små dræn (plastikslanger), som fjerner overskydende væske fra såret. Du får en stram bandage om armene, som skal hjælpe til at støtte vævet den første uge efter operationen.

Følgevirkninger til operationen

Operationen vil efterlade  ar, som i starten vil være røde og kan være hævede. Hos de fleste patienter bliver arrene efter en brachioplastik pæne, men nogle vil udvikle  skæmmende ar (hypertrofisk ar eller keloid). Det kan i sådanne tilfælde være nødvendigt at behandle med binyrebarkhormon et antal gange. Der går normalt et til to år før arret har fået sit endelige udseende.

Ved enhver operation vil der ske en påvirkning af følesansen. Man vil derfor opleve følelsesløshed i et større eller mindre område af huden efter operationen. I månederne efter operationen vil man kunne opleve forskellige føleforstyrrelser som stikken og prikken i arrene, men dette vil efterhånden forsvinde i takt med, at den normale følesans gendannes. Der kan være mindre områder med permanent tab af følesans.

Komplikationer til operationen

Hos omkring 1% af patienterne optræder der blødning i timerne efter operationen, som vil nødvendiggøre en ny operation i fuld bedøvelse. Dette er en af årsagerne til, at du forbliver indlagt til dagen efter operationen.

Infektion ses meget sjældent, men kan forekomme og vil kræve behandling med antibiotika. Hvis der optræder infektion, ses det typisk efter 1-2 uger og symptomerne er rødme og hævelse samt tiltagende smerter og feber.

Da armens lymfebaner løber på indersiden af overarmen op mod armhulen, kan der i sjældne tilfælde ses en hævelse af armen, som i værste fald kan blive permanent (lymfødem).

Efter operationen

Når operationen er afsluttet køres du på opvågningsafsnittet, hvor du observeres af vores opvågningssygeplejerske, indtil du er tilstrækkeligt vågen til, at du kan komme på din sengestue.

Under operationen er der anlagt lokalbedøvelse, som bevirker, at du har relativt få smerter de første 4-6 timer efter operationen. Efterhånden som effekten af lokalbedøvelsen aftager vil sygeplejersken sørge for, at du får den nødvendige smertestillende medicin, så dine smerter holdes på et minimum.

Du vil allerede under indlæggelsen skulle op og gå, idet dette er vigtigt for at begrænse risikoen for blodpropper i benene. Dagen efter operationen bliver du udskrevet om morgenen og skal hentes ved 8-tiden.

Hvis der er anlagt dræn vil disse blive fjernet før du tager hjem.

Du får smertestillende medicin med hjem fra klinikken med en anvisning på, hvorledes tabletterne skal tages. 

Huden er syet med en tråd, som forsvinder af sig selv.

Bandagen som er anlagt efter operationen kan fjernes, når der er gået en uge.

Den afsluttende kontrol hos plastikkirurgen foretages efter 3-6 måneder. Denne tid kan aftales ved udskrivelsen, eller du kan senere ringe og aftale en tid.

Det er almindeligt, at man er sygemeldt fra sit arbejde i 1-2 uger efter operationen, men har man et fysisk krævende arbejde kan sygemelding i op til 4 uger være nødvendig.