Operation

Før operationen

Det er vigtigt, at du er godt forberedt til operationen. Din vægt skal være så tæt på et normalt BMI på 25 som muligt. Rygning er den væsentligste årsag til komplikationer som infektion og vævsdød, og du skal derfor stoppe rygning mindst 4 uger før operationen og må tidligst begynde igen 4 uger efter operationen.

Forskellige slags medicin kan påvirke operationen og især være årsag til blødningsproblemer. Du vil derfor i forbindelse med forundersøgelsen tale med speciallægen om, hvordan du skal forholde dig med det medicin du eventuelt tager.

Læs her om forholdsregler ved eventuel vanlig medicin.

Du bedes venligst møde til operation uden make-up.

Klassisk ansigtsløftning

Da du skal opereres i fuld bedøvelse, skal du møde fastende på klinikken. Du må ikke drikke alkohol efter kl. 20 fra aftenen før operationsdagen.
6 timer før planlagt operation skal du ophøre med at spise og drikke. Dog må du fortsætte med at drikke vand eller gerne sukkerholdige ”gennemsigtige væsker”; f.eks. saft eller æblejuice, indtil 2 timer før operationstidspunktet.
De sidste 2 timer før operationen må du intet indtage.

Læs mere om Fuld bedøvelse.

Når du ankommer til Amalieklinikken, vil din sygeplejerske vise dig til rette på din sengestue, og du vil få udleveret operationstøj. Derefter bliver du tilset af vores anæstesilæge, som forklarer dig om bedøvelsen og giver dig medicin som forberedelse til operationen. Endelig kommer din plastikkirurg, som sikrer sig, at du ikke har yderligere spørgsmål, hvorefter den nødvendige optegning på huden foretages. Derefter er du parat til at komme på operationsstuen, hvor operations- og anæstesisygeplejerske venter dig.

Operationen tager normalt omkring 2½ time. Ved operationen vil der blive anlagt et snit som starter i tindingeregionen og fortsætter ned foran øret, rundt om øret og op bag øret. Se tegningen. Hud og underhud løsnes frem til øjet, kindfolden og munden samt helt ind til midtlinjen på halsen. Herefter opstrammes det dybereliggende væv med de mimiske muskler (kaldet SMAS laget). Til sidst fjernes den overskydende hud, og såret syes med en nylontråd. Ved operationens afslutning får du anlagt en hovedbandage, som skal anvendes i 4-5 dage. Der vil normalt ikke blive anlagt dræn, men dette afgøres af plastikkirurgen under operationen.


Figur. Før og efter ansigtsløft, hvor snitføringen foran øret er vist.


Følgevirkninger til operationen

Operationen vil efterlade ar ved folden foran øret, de øvrige ar skjules af hår. Arrene efter en ansigtsløftning bliver normalt meget lidt synlige, de vil dog i starten være røde og kan være hævede. Der går normalt et år før arrene har fået deres endelige udseende.

Ved enhver operation vil der ske en påvirkning af følenerverne. Man vil derfor opleve en let følelsesløshed i et større eller mindre område af huden efter operationen. I månederne efter operationen vil man kunne opleve forskellige føleforstyrrelser som stikken og prikken i og omkring arrene, men dette vil efterhånden forsvinde i takt med at den normale følesans gendannes.


Ansigtsløftning: Bliver man meget blå og hævet i tiden efter en ansigtsløftning?

Mulige komplikationer til operationen

Komplikationer er generelt meget sjældne til ansigtsløftning. Mindre blødning i timerne efter operationen kan opstå og kan nødvendiggøre en operation, som kan foretages i lokal bedøvelse, men fuld bedøvelse kan være nødvendig.

Infektion ses meget sjældent, men kan forekomme og vil kræve behandling med antibiotika. Hvis der optræder infektion, ses det typisk efter 1-2 uger og tegnene er rødme og hævelse samt tiltagende smerter og feber. Er du i tvivl er det bedst, at vi ser det i klinikken.

Nerverne til ansigtets mimiske muskler kan blive påvirket ved operationen, og dette kan medføre tab af funktion af nogle af musklerne, især musklen der løfter panden, og musklen der trækker mundvigen ned. Dette tab er heldigvis ofte midlertidigt, men i sjældne tilfælde kan det være permanent. Følesansen til det ydre øre kan også blive påvirket ved operationen. Samlet set er risikoen for nerveskader under 1% hos rutinerede kirurger.

Efter operationen

Når operationen er afsluttet, køres du på opvågningsafsnittet, hvor du observeres af vores opvågningssygeplejerske, indtil du er tilstrækkeligt vågen til, at du kan komme tilbage på din sengestue.

Under operationen er der anlagt lokalbedøvelse, som bevirker, at du har relativt få smerter de første 4-6 timer efter operationen. Efterhånden som effekten af lokalbedøvelsen aftager vil sygeplejersken sørge for, at du får den nødvendige smertestillende medicin, så dine smerter holdes på et minimum. Operationen er generelt ikke forbundet med de store smerter i efterforløbet.

Du vil blive udstyret med en ansigtsbandage, som skal anvendes 4-5 dage efter operationen. 

Du vil allerede under indlæggelsen skulle op og gå, idet dette er vigtigt for at begrænse risikoen for blodpropper i benene. 

Dagen efter operationen bliver du udskrevet om morgenen og skal hentes ved 8-tiden.

Du bliver instrueret i at tømme drænene, hvis der er anlagt dræn. Efter 4-5 dage kommer du til den første kontrol, hvor drænene fjernes.

Du får smertestillende medicin med hjem fra klinikken med en anvisning på hvorledes tabletterne skal tages. 

Huden er syet med tråde som skal fjernes, du skal derfor komme til en kontrol efter hhv 7 og 12 dage. Her ser vi også efter, at alt er, som det skal være, og du vil have lejlighed til at stille spørgsmål.

Den næste kontrol hos plastikkirurgen foretages efter 3-6 måneder, denne tid kan aftales ved udskrivelsen, eller du kan senere ringe og aftale en tid. Ved denne kontrol vurderes resultatet.

Det er almindeligt, at man er sygemeldt fra sit arbejde i 1-2 uger efter operationen.