Operation

Før operationen

Det er vigtigt, at du er godt forberedt til operationen. Rygning er den væsentligste årsag til komplikationer som infektion og vævsdød, og du skal derfor stoppe rygning mindst 4 uger før operationen og må tidligst begynde igen 4 uger efter operationen. Forskellige slags medicin kan påvirke operationen og især være årsag til blødningsproblemer. Du vil derfor i forbindelse med forundersøgelsen tale med speciallægen om, hvordan du skal forholde dig med det medicin du eventuelt tager.

Læs her om forholdsregler ved eventuel vanlig medicin.

Operation for poser under øjnene

Operationen foregår i lokalbedøvelse og varer ca. 1-1½ time. Under operationen ligger du med lukkede øjne og kan mærke, at der foregår noget, men du har ingen smerter. Ved operationen fjernes den overskydende hud med underliggende muskel. Herefter vurderer plastikkirurgen, om der også skal fjernes fedt. Huden syes med en meget tynd nylon tråd, og arret kommer til at være placeret umiddelbart under øjenvipperne, således at det på længere sigt stort set ikke kan ses.

I nogle lette tilfælde, hvor det alene er huden, der er rigelig, kan man nøjes med at fjerne en bræmme hud nogle mm under øjenvipperne.

Når operationen er slut hviler du ca. 10 minutter med kølebriller på sårene. Du kan derefter tage hjem, men du må ikke selv køre bil umiddelbart efter operationen. Det er derfor en god ide, hvis du har arrangeret en hjemtransport.

Efter operationen

Det følgende døgn anbefaler vi, at du anvender kølebriller i 10-15 minutter af gangen med nogle timers mellemrum. Skulle sårene sive med lidt blod, skal du hvile med hovedet højt og anvende kølebrillerne. Dette vil normalt stoppe en eventuel blødning.

Lokalbedøvelsen virker normalt i nogle timer efter operationen. Når effekten ophører, får du kun lette smerter, som behandles med Panodil 1 g. 3-4 gange dagligt. Dette er normalt kun nødvendigt i de første par døgn.

Du må især i de første par døgn ikke bukke dig ned, så ansigtet kommer under hjerteniveau, da dette ellers vil kunne fremprovokere en blødning.

Huden er syet med en tråd som skal fjernes af vores sygeplejerske. Du skal derfor komme til en kontrol efter 5-7 dage, hvor tråden fjernes, og vi ser, at alt er, som det skal være.

Den afsluttende kontrol hos plastikkirurgen foretages efter 3-6 måneder. Denne tid kan aftales ved operationen, eller du kan senere ringe og aftale en tid.

Det er almindeligt, at man er sygemeldt fra sit arbejde i 1-2 dage efter operationen, men har man et fysisk krævende arbejde kan sygemelding i op til 1 uge være nødvendig.

Mulige komplikationer til operationen

Blødning efter operationen er ekstremt sjældent forekommende. Hvis det sker, skal du i første omgang, hvile med hovedet højt og anvende kølebrillerne i 10-15 minutter. Dette vil normalt stoppe blødningen. Stopper blødningen ikke, skal du naturligvis kontakte Amalieklinikken på det telefonnummer, du har fået udleveret. Det kan være nødvendigt at åbne såret og standse blødningen.

Infektion ses meget sjældent, men kan forekomme og vil kræve behandling med antibiotika. Hvis der optræder infektion, ses det typisk efter nogle dage, og tegnene er rødme og hævelse samt tiltagende smerter.

I sjældne tilfælde kan skrumpning i arvævet medføre en nedtrækning i det nedre øjenlåg og dermed problemer med at lukke øjet. Dette vil normalt forsvinde i løbet af nogle måneder, men i denne tid er det nødvendigt, at øjet holdes fugtigt med salve og øjendråber. I meget sjældne tilfælde kan dette nødvendiggøre en ny operation.