Operation

Før operationen

Det er vigtigt at du er godt forberedt til operationen. Din vægt skal være så tæt på et normalt BMI på 25 som muligt. Rygning er den væsentligste årsag til komplikationer som infektion og vævsdød, og du skal derfor stoppe rygning mindst 4 uger før operationen og må tidligst begynde igen 4 uger efter operationen.

Forskellige slags medicin kan påvirke operationen og især være årsag til blødningsproblemer. Du vil derfor i forbindelse med forundersøgelsen tale med speciallægen om, hvordan du skal forholde dig med det medicin du eventuelt tager.

Læs her om forholdsregler ved eventuel vanlig medicin.

Skift af brystimplantater

Da du skal opereres i fuld bedøvelse, skal du møde fastende på klinikken. 
Du må ikke drikke alkohol efter kl. 20 fra aftenen før operationsdagen.
6 timer før planlagt operation skal du ophøre med at spise og drikke. Dog må du fortsætte med at drikke vand eller gerne sukkerholdige ”gennemsigtige væsker”; f.eks. saft eller æblejuice, indtil 2 timer før operationstidspunktet. De sidste 2 timer før operationen må du intet indtage.

Læs mere om Fuld bedøvelse.

Når du ankommer til Amalieklinikken, vil din sygeplejerske vise dig til rette på din sengestue, og du vil få udleveret operationstøj. Derefter bliver du tilset af vores anæstesilæge, som forklarer dig om bedøvelsen og giver dig medicin som forberedelse til operationen. Derefter kommer din plastikkirurg, som sikrer sig, at du ikke har yderligere spørgsmål, hvorefter der bliver foretaget den nødvendige optegning på huden. Derefter er du parat til at komme på operationsstuen, hvor operationssygeplejerske og anæstesisygeplejerske venter dig.

Et skift af brystimplantater eventuelt i forbindelse med andre korrektioner såsom fjernelse af kapselvæv ved kapselskrumpning foregår i fuld bedøvelse og tager 1 ½ – 2 timer. Man vil oftest genbruge det gamle ar under brystet efter den første operation. Hos nogle kvinder kan det blive aktuelt at foretage et samtidigt brystløft eller brystreduktion. Ved operationens afslutning vil du få en bh på, som passer til den nye størrelse, og eventuelt også en strop, som skal forhindre, at anatomiske implantater drejer sig. Denne bh og eventuelle strop skal du anvende dag og nat de første to uger og derefter i dagtiden de følgende tre måneder.

Følgevirkninger til operationen

Operationen vil efterlade  ar, som i starten vil være røde og kan være hævede. Hos de fleste patienter bliver arret efter en brystoperation pænt, men nogle få procent vil udvikle et skæmmende ar (hypertrofisk ar eller keloid). Det kan i sådanne tilfælde være nødvendigt at behandle med binyrebarkhormon et antal gange. Der går normalt et til to år, før arret har fået sit endelige udseende.

Ved enhver operation vil der ske en påvirkning af følesansen. Man vil opleve følelsesløshed i et større eller mindre område af huden og brystvorteområdet efter operationen. I månederne efter operationen vil man kunne opleve forskellige føleforstyrrelser som stikken og prikken i arrene, men dette vil efterhånden forsvinde i takt med, at den normale følesans gendannes. Der kan blivende være mindre områder med permanent tab af følesans.

Mulige komplikationer til operationen

Hos omkring 1% af patienterne optræder der blødning i timerne efter operationen. Dette vil nødvendiggøre en ny operation oftest i fuld bedøvelse og er en af årsagerne til, at du forbliver indlagt til dagen efter operationen.

Infektion ses meget sjældent, men kan forekomme og vil kræve behandling med antibiotika og i værste fald fjernelse af et implantat, hvor der så må lægges et nyt implantat ind igen ved en senere operation tidligst efter 2-3 måneder. Hvis der optræder infektion ses det typisk efter 1-2 uger og tegnene er rødme og hævelse samt tiltagende smerter og feber.

De dybe selvopløselige tråde, som underhuden er syet med, kan nogle gange udstødes i arret, og dette kan ligne infektion, men vil normalt ikke kræve at der behandles med antibiotika. Er du i tvivl, er det bedst, at du kontakter klinikken.

Hvis der samtidigt med skift af brystimplantaterne er foretaget brystløft eller brystreduktion, kan der meget sjældent ses vævsdød i en del eller hele brystvorteområdet. Dette vil ligesom infektion, først kunne ses efter nogle uger og vil give anledning til sårdannelse. I de fleste tilfælde vil et sådant sår kunne hele med sårbehandling, men det kan blive nødvendigt med en mindre operation for at rette på arret til sidst.

Som tilfældet var ved din første operation, vil din krop reagere med dannelse af arvæv omkring implantatet. Denne reaktion kan i nogle tilfælde blive kraftig således, at der opstår kapselskrumpning. Det er desværre ikke muligt at forudse, hvilke kvinder, der udvikler denne tilstand, men har man tidligere reageret med kapselskrumpning vil ens risiko være større. Flere forskellige forhold er sat i forbindelse med en øget risiko for kapselskrumpning, herunder bl.a. implantaternes kvalitet og fasthed, men også operationsteknik og infektion er mistænkt for at spille en rolle. Man skønner idag, at risikoen for senere udvikling af kapselskrumpning er mellem 5 og 10%, men formentlig noget lavere ved Mentors højkvalitets skærefaste implantater.

Er der anvendt anatomiske implantater i forbindelse med implantatskiftet vil der være en lille risiko for at et af implantaterne roterer, hvilket vil nødvendiggøre en ny operation for at rette op på implantatet.

Efter operationen

Når operationen er afsluttet, køres du på opvågningsafsnittet, hvor du observeres af vores opvågningssygeplejerske, indtil du er tilstrækkeligt vågen til, at du kan komme på din sengestue. Under operationen er der anlagt lokalbedøvelse, som bevirker, at du har relativt få smerter de første timer efter operationen. Efterhånden som effekten af lokalbedøvelsen aftager, vil sygeplejerske sørge for, at du får den nødvendige smertestillende medicin, så dine smerter holdes på et minimum.

Du vil allerede under indlæggelsen skulle op og gå, idet dette er vigtigt for at begrænse risikoen for blodpropper i benene. Dagen efter operationen bliver du udskrevet om morgenen og skal hentes ved 8-tiden. Du får smertestillende medicin med hjem fra klinikken med en anvisning på, hvorledes tabletterne skal tages. 

Huden er syet med en tråd som forsvinder af sig selv, men du får tilbud om en kontrol efter 12-14 dage, hvor vi ser, at alt er, som det skal være, og du vil have lejlighed til at stille spørgsmål.

Den afsluttende kontrol hos plastikkirurgen foretages efter 3-6 måneder. Denne tid kan aftales ved udskrivelsen, eller du kan senere ringe og aftale en tid. Det er almindeligt, at man er sygemeldt fra sit arbejde i 1-2 uger efter operationen, men har man et fysisk krævende arbejde kan sygemelding i op til 3 uger være nødvendig