Brystreduktion

Operation

Før operationen

Det er vigtigt at du er godt forberedt til operationen. Din vægt skal være så tæt på et normalt BMI på 25 som muligt. Rygning er den væsentligste årsag til komplikationer som infektion og vævsdød, og du skal derfor stoppe rygning mindst 4 uger før operationen og må tidligst begynde igen 4 uger efter operationen.

Forskellige slags medicin kan påvirke operationen og især være årsag til blødningsproblemer. Du vil derfor i forbindelse med forundersøgelsen tale med speciallægen om, hvordan du skal forholde dig med det medicin du eventuelt tager.

Læs her om forholdsregler ved eventuel vanlig medicin.

Brystreduktion

Da du skal opereres i fuld bedøvelse, skal du møde fastende på klinikken. Dette betyder, at du ikke må spise eller drikke 6 timer før mødetidspunktet. Indtil 2 timer før mødetidspunktet må du dog drikke klare væsker så som vand, saft eller te. Du må ikke drikke alkohol efter kl. 20 aftenen før operationsdagen.

Læs mere om Fuld bedøvelse.

Når du ankommer til Amalieklinikken, vil din sygeplejerske vise dig til rette på din sengestue, og du vil få udleveret operationstøj. Derefter bliver du tilset af vores anæstesilæge, som forklarer dig om bedøvelsen og giver dig medicin som forberedelse til operationen. Derefter kommer din plastikkirurg, som sikrer sig at du ikke har yderligere spørgsmål, hvorefter der bliver foretaget den nødvendige optegning på huden. Derefter er du parat til at komme på operationsstuen, hvor operations- og anæstesisygeplejerske venter dig.

En brystreducerende operation foregår i fuld bedøvelse og tager 1 ½ – 2 timer. Som det fremgår af tegningerne, kan snitføringen ved en brystreduktion være forskellig. Hvilken der vælges afhænger af, hvor meget der skal reduceres, og hvor højt brystvorten skal løftes. Selve brystvorteområdet gøres mindre og flyttes op, men bevarer sin forbindelse til det underliggende kirtelvæv, således at muligheden for senere at kunne amme vil være tilstede, og følesansen skades mindst muligt. Ved operationens afslutning vil du få en bh på, som passer til den nye størrelse. Denne bh skal du anvende dag og nat de første to uger, og derefter i dagtiden de følgende tre måneder.

Snitføring ved brystreduktion
Figur. Før og efter brystreduktion med ar omkring brystvorte og i midtlinien.
Der kan eventuelt være ar under brystet, som ikke ses, når man står op.

Følgevirkninger til operationen

Operationen vil efterlade et ar, som i starten vil være rødt og kan være hævet. Hos de fleste patienter bliver arret efter en brystreduktion pænt, men nogle få procent vil udvikle et skæmmende ar (hypertrofisk ar eller keloid), det kan i sådanne tilfælde være nødvendigt at behandle med binyrebarkhormon et antal gange. Der går normalt et til to år før arret har fået sit endelige udseende.

Ved enhver operation vil der ske en påvirkning af følesansen. Man vil opleve følelsesløshed i et større eller mindre område af huden og brystvorteområdet efter operationen. I månederne efter operationen vil man kunne opleve forskellige føleforstyrrelser som stikken og prikken i arrene, men dette vil efterhånden forsvinde i takt med, at den normale følesans gendannes. Der kan blivende være mindre områder med permanent tab af følesans.

Mulige komplikationer til operationen

Hos omkring 1% af patienterne optræder der blødning i timerne efter operationen. Dette vil nødvendiggøre en ny operation i fuld bedøvelse, og er en af årsagerne til, at du forbliver indlagt til dagen efter operationen.

Infektion ses meget sjældent, men kan forekomme og vil kræve behandling med antibiotika. Hvis der optræder infektion ses det typisk efter 1-2 uger og tegnene er rødme og hævelse samt tiltagende smerter og feber. De dybe selvopløselige tråde som underhuden er syet med kan nogle gange udstødes i arret og dette kan ligne infektion, men vil normalt ikke kræve at der behandles med antibiotika. Er du i tvivl er det bedst at du kontakter klinikken.

Da brystvorteområdet flyttes på en underliggende vævsstilk, kan der meget sjældent ses vævsdød i en del eller hele dette område. Dette vil ligesom infektion, først kunne ses efter nogle uger og vil give anledning til sårdannelse. I de fleste tilfælde vil et sådant sår kunne hele med sårbehandling, men det kan blive nødvendigt med en mindre operation for at rette på arret til sidst.

Efter operationen

Når operationen er afsluttet køres du på opvågningsafsnittet, hvor du observeres af vores opvågningssygeplejerske, indtil du er tilstrækkeligt vågen til, at du kan komme på din sengestue. Under operationen er der anlagt lokalbedøvelse, som bevirker, at du har relativt få smerter de første 4-6 timer efter operationen. Efterhånden som effekten af lokalbedøvelsen aftager vil sygeplejerske sørge for, at du får den nødvendige smertestillende medicin, så dine smerter holdes på et minimum.

Du vil allerede under indlæggelsen skulle op og gå, idet dette er vigtigt for at begrænse risikoen for blodpropper i benene. Dagen efter operationen bliver du udskrevet om morgenen og skal hentes ved 8-tiden. Du får smertestillende medicin med hjem fra klinikken med en anvisning på, hvorledes tabletterne skal tages. 

Huden er syet med en tråd som forsvinder af sig selv, men du får tilbud om en kontrol efter 12-14 dage, hvor vi ser at alt er, som det skal være, og du vil have lejlighed til at stille spørgsmål.

Den afsluttende kontrol hos plastikkirurgen foretages efter 3-6 måneder. Denne tid kan aftales ved udskrivelsen, eller du kan senere ringe og aftale en tid.

Det er almindeligt, at man er sygemeldt fra sit arbejde i 1-2 uger efter operationen, men har man et fysisk krævende arbejde kan sygemelding i op til 3 uger være nødvendig.