Operation

Før operationen

Forskellige slags medicin kan påvirke operationen og især være årsag til blødningsproblemer. Du vil derfor i forbindelse med forundersøgelsen tale med lægen om, hvordan du skal forholde dig med det medicin du eventuelt tager.

Læs her om forholdsregler ved eventuel vanlig medicin.

Reduktion af brystvorteområdet

Hvis du skal opereres i lokalbedøvelse,møder du på det aftalte tidspunkt i Amalieklinikken. Du behøver ikke at værefastende.

En reduktion af brystvorteområdet tager ca. 1½ time. Ved operationen reduceres det pigmenterede område, men brystvorten bevarer sin forbindelse til det underliggende kirtelvæv, således at muligheden for senere at kunne amme vil være tilstede, og følesansen skades mindst muligt.

Hvis Du skal opereres i fuld bedøvelse, skal du møde fastende på klinikken. 
Du må ikke drikke alkohol efter kl. 20 fra aftenen før operationsdagen.
6 timer før planlagt operation skal du ophøre med at spise og drikke. Dog må dufortsætte med at drikke vand eller gerne sukkerholdige ”gennemsigtige væsker”; f.eks. saft eller æblejuice, indtil 2 timer før operationstidspunktet.
De sidste 2 timer før operationen må du intet indtage.

Læs mere om Fuld bedøvelse.

Når du ankommer til Amalieklinikken vil din sygeplejerske vise dig tilrette på din sengestue, og du vil få udleveret operationstøj. Derefter bliver du tilset af vores anæstesilæge, som forklarer dig om bedøvelsen og giver dig medicin som forberedelse til operationen. Derefter kommer din plastikkirurg, som sikrer sig, at du ikke har yderligere spørgsmål, hvorefter man foretager den nødvendige optegning på huden. Derefter er du parat til at komme på operationsstuen, hvor operationssygeplejerske og anæstesisygeplejerske venter dig.

Følgevirkninger til operationen

Operationen vil efterlade et ar, som i starten vil være rødt og kan være hævet. Hos de fleste patienter bliver arret pænt, men nogle få procent vil udvikle et skæmmende ar (hypertrofisk ar eller keloid). Det kan i sådanne tilfælde være nødvendigt at behandle med binyrebarkhormon et antal gange. Der går normalt et til to år, før arret har fået sit endelige udseende.

Ved enhver operation vil der ske en påvirkning af følenerverne. Man vil derfor opleve følelsesløshed i et større eller mindre område af brystvorteområdet efter operationen. I månederne efter operationen, vil man kunne opleve forskellige føleforstyrrelser som stikken og prikken i arrene, men dette vil efterhånden forsvinde i takt med at den normale følesans gendannes. Der kan være mindre områder med permanent tab af følesans.

Mulige komplikationertil operationen

Infektion ses meget sjældent, men kan forekomme og vil kræve behandling med antibiotika. Hvis der optræder infektion, ses det typisk efter 1-2 uger og tegnene er rødme og hævelse samt tiltagende smerter og feber. De dybe selvopløselige tråde, som underhuden er syet med, kan nogle gange udstødes i arret, og dette kan ligne infektion, men vil normalt ikke kræve, at der behandles med antibiotika. Er du i tvivl, er det bedst at kontakte klinikken.

Efter operationen

Når operationen er afsluttet, kan du tage hjem med mindre, du er opereret i fuld bedøvelse. Er dette tilfældet køres du på opvågningsafsnittet, hvor du observeres af vores opvågningssygeplejerske, indtil du er tilstrækkeligt vågen til, at du kan komme hjem.

Under operationen er der anlagt lokalbedøvelse, som bevirker, at du har relativt få smerter de første 4-6 timer efter operationen. Efterhånden som effekten af lokalbedøvelsen aftager, får du behov for smertestillende medicin. Som regel vil Panodil være tilstrækkeligt, men det kan suppleres med Ibuprofen. Du vil få en anvisning på, hvordan tabletterne skal tages.

Huden er syet med en tråd som forsvinder af sig selv, men du får tilbud om en kontrol efter 12-14 dage, hvor vi ser at alt er, som det skal være, og du vil have lejlighed til at stille spørgsmål.

Den afsluttende kontrol hos plastikkirurgen foretages tidligst efter 3-6 måneder. Efter operationen vil de fleste kunne gå på arbejde efter nogle få dage.