Fedtsugning – Liposuction

Operation

Før operationen

Det er vigtigt, at du er godt forberedt til operationen. Din vægt skal være så tæt på et normalt BMI på 25 som muligt og ikke overstige BMI på 30. Rygning er den væsentligste årsag til komplikationer som infektion, og du skal derfor stoppe rygning mindst 4 uger før operationen og må tidligst begynde igen 4 uger efter operationen.

Forskellige slags medicin kan påvirke operationen og især være årsag til blødningsproblemer. Du vil derfor i forbindelse med forundersøgelsen tale med speciallægen om, hvordan du skal forholde dig med det medicin du eventuelt tager.

Læs her om forholdsregler ved eventuel vanlig medicin.

Fedtsugning

Hvis du skal opereres i fuld bedøvelse, skal du møde fastende på klinikken. Du må ikke drikke alkohol efter kl. 20 fra aftenen før operationsdagen.
6 timer før planlagt operation skal du ophøre med at spise og drikke. Dog må du fortsætte med at drikke vand eller gerne sukkerholdige ”gennemsigtige væsker”; f.eks. saft eller æblejuice, indtil 2 timer før operationstidspunktet. 
De sidste 2 timer før operationen må du intet indtage.

Læs mere om Fuld bedøvelse.

Når du ankommer til Amalieklinikken, vil din sygeplejerske vise dig til rette på din sengestue, og du vil få udleveret operationstøj. Derefter bliver du tilset af vores anæstesilæge, som forklarer dig om bedøvelsen og giver dig medicin som forberedelse til operationen. Derefter kommer din plastikkirurg, som sikrer sig at du ikke har yderligere spørgsmål, hvorefter den nødvendige optegning på huden foretages. Derefter er du parat til at komme på operationsstuen, hvor operations- og anæstesisygeplejerske venter dig.

En fedtsugning tager fra 1 til 3 timer afhængigt af hvor mange områder, der skal behandles. En fedtsugning indledes med at plastikkirurgen indsprøjter en stor mængde vand tilsat lokalbedøvelse og adrenalin for at begrænse blødningen og give god smertelindring efter operationen. Selve fedtsugningen foregår med en ganske tynd kanyle gennem mange små huller i huden, jo flere huller der anvendes desto jævnere resultat opnår man. Ifølge Sundhedsstyrelsen må der max suges 4 liter fedt, men denne grænse vil meget sjældent nås hos normalvægtige personer.

Er der tale om fedtsugning af en enkelt eller to regioner, anvendes ofte lokalbedøvelse og behandlingen kan derfor foregå ambulant.

Ved operationens afslutning bliver de små huller i huden syet med en tråd, som senere skal fjernes. Du bliver du iført en meget stram kropsbandage, som skal anvendes konstant den første uge, hvorefter du må tage den af og gå i bad. Den skal derefter anvendes i yderligere 4 uger for at opnå så jævnt et resultat som muligt.

Følgevirkninger til operationen

Den hyppigste følgevirkning til en fedtsugning er, at hudoverfladen bliver mere eller mindre ujævn. Hos personer med løs hud på grund af alder, følger efter vægttab eller graviditet vil dette problem være større og kan hos en del ikke helt undgås. Er der større ujævnheder, kan der i nogle tilfælde rettes op på det med en lille korrektion.

Operationen vil efterlade små ar, som i starten vil være røde og kan være hævede. Hos de fleste patienter bliver arrene efter en fedtsugning pæne, men få procent vil udvikle skæmmende ar (hypertrofisk ar eller keloid). Det kan i sådanne tilfælde være nødvendigt at behandle med binyrebarkhormon et antal gange. Der går normalt et til to år, før arrene har fået sit endelige udseende.

Fedtsugning: Får jeg ar efter en fedtsugning?

Ved enhver operation vil der ske en påvirkning af følenerverne. Man vil derfor opleve følelsesløshed i et større eller mindre område af huden efter operationen. I månederne efter operationen vil man kunne opleve forskellige føleforstyrrelser som stikken og prikken i arrene, men dette vil efterhånden forsvinde i takt med at den normale følesans gendannes.

Komplikationer til operationen

I meget sjældne tilfælde optræder der blødning i timerne efter operationen, som vil nødvendiggøre en operation i fuld bedøvelse. Infektion ses meget sjældent, men kan forekomme og vil kræve behandling med antibiotika. Hvis der optræder infektion, ses det typisk efter 1-2 uger, og symptomerne er rødme og hævelse samt tiltagende smerter og feber.

Efter operationen

Når operationen er afsluttet køres du på opvågningsafsnittet, hvor du observeres af vores opvågningssygeplejerske, indtil du er tilstrækkeligt vågen til, at du kan komme på din sengestue.

Under operationen er der anlagt lokalbedøvelse, som bevirker, at du har relativt få smerter de første 4-6 timer efter operationen. Efterhånden som effekten af lokalbedøvelsen aftager, vil sygeplejersken sørge for, at du får den nødvendige smertestillende medicin, så dine smerter holdes på et minimum.

Du vil allerede under indlæggelsen skulle op og gå, idet dette er vigtigt for at begrænse risikoen for blodpropper i benene. De fleste kan udskrives 4-6 timer efter en fedtsugning, men hvis du har overnattet i klinikken, bliver du udskrevet om morgenen og skal hentes ved 8-tiden.

Du får smertestillende medicin med hjem fra klinikken med en anvisning på hvorledes tabletterne skal tages. 

Huden er syet med en tråd som skal fjernes. Du skal derfor komme til en kontrol efter 10-12 dage, hvor disse tråde fjernes. Den afsluttende kontrol hos plastikkirurgen foretages efter 3-6 måneder. Denne tid kan aftales ved udskrivelsen, eller du kan senere ringe og aftale en tid.

Det er almindeligt, at man er sygemeldt fra sit arbejde i 1-2 uger efter operationen.