Brystløft

Operation

Før operationen

Det er vigtigt, at du er godt forberedt til operationen. Din vægt skal være så tæt på et normalt BMI på 25 som muligt og ikke overstige BMI på 30. Rygning er den væsentligste årsag til komplikationer som infektion og vævsdød, og du skal derfor stoppe rygning mindst 4 uger før operationen og må tidligst begynde igen 4 uger efter operationen.

Forskellige slags medicin kan påvirke operationen og især være årsag til blødningsproblemer. Du vil derfor i forbindelse med forundersøgelsen tale med lægen om, hvordan du skal forholde dig med det medicin du eventuelt tager.

Læs her om forholdsregler ved eventuel vanlig medicin.

Brystløft

Hvis du skal opereres i fuld bedøvelse, skal du møde fastende på klinikken. 
Du må ikke drikke alkohol efter kl. 20 fra aftenen før operationsdagen.
6 timer før planlagt operation skal du ophøre med at spise og drikke. Dog må du fortsætte med at drikke vand eller gerne sukkerholdige ”gennemsigtige væsker”; f.eks. saft eller æblejuice, indtil 2 timer før operationstidspunktet. 
De sidste 2 timer før operationen må du intet indtage. 

Læs mere om Fuld bedøvelse

Når du ankommer til Amalieklinikken vil din sygeplejerske vise dig tilrette på din sengestue, og du vil få udleveret operationstøj. Derefter bliver du tilset af vores anæstesilæge, som forklarer dig om bedøvelsen og giver dig medicin som forberedelse til operationen. Derefter kommer din plastikkirurg, som sikrer sig, at du ikke har yderligere spørgsmål, hvorefter man foretager den nødvendige optegning på huden. Derefter er du parat til at komme på operationsstuen, hvor operations- og anæstesisygeplejerske venter dig.

Et brystløft foregår i fuld bedøvelse og tager 1½ – 2 timer. Som det fremgår af tegningerne kan snitføringen ved et brystløft være forskellig, hvilken der vælges afhænger af hvor højt brystvorten skal løftes. Selve brystvorteområdet flyttes op, men bevarer sin forbindelse til det underliggende kirtelvæv, således at muligheden for senere at kunne amme vil være tilstede, og følesansen skades mindst muligt. Ved operationens afslutning vil du få en bh på, som passer til den nye størrelse. Den skal du bruge dag og nat de første to uger, og derefter i dagtiden de følgende tre måneder.

Følgevirkninger til operationen

Operationen vil efterlade et ar, som i starten vil være rødt og kan være hævet. Hos de fleste patienter bliver arret efter et brystløft pænt, men nogle få procent vil udvikle et skæmmende ar (hypertrofisk ar eller keloid). Det kan i sådanne tilfælde være nødvendigt at behandle med binyrebarkhormon et antal gange. Der går normalt et til to år, før arret har fået sit endelige udseende.

Ved enhver operation vil der ske en påvirkning af følenerverne. Man vil derfor opleve følelsesløshed i et større eller mindre område af huden og brystvorteområdet efter operationen. I månederne efter operationen, vil man kunne opleve forskellige føleforstyrrelser som stikken og prikken i arrene, men dette vil efterhånden forsvinde i takt med at den normale følesans gendannes. Der kan være mindre områder med permanent tab af følesans.


Brystløft: Hvordan påvirkes følesansen ved brystløft og brystreduktion?

Mulige komplikationer til operationen

Hos omkring 1 % af patienterne optræder der blødning i timerne efter operationen, dette kan nødvendiggøre en operation i fuld bedøvelse og er en af årsagerne til, at du forbliver indlagt til dagen efter operationen.
Infektion ses meget sjældent, men kan forekomme og vil kræve behandling med antibiotika. Hvis der optræder infektion, ses det typisk efter 1-2 uger og tegnene er rødme og hævelse samt tiltagende smerter og feber. De dybe selvopløselige tråde som underhuden er syet med kan nogle gange udstødes i arret, og dette kan ligne infektion, men vil normalt ikke kræve, at der behandles med antibiotika. Er du i tvivl, er det bedst at kontakte klinikken.

Da brystvorteområdet flyttes på en underliggende vævsstilk kan der meget sjældent ses vævsdød i en del eller hele dette område. Dette vil ligesom infektion, først kunne ses efter nogle uger og vil give anledning til sårdannelse. I de fleste tilfælde vil et sådant sår kunne hele med sårbehandling, men det kan blive nødvendigt med en mindre operation for at rette på arret til sidst.


Brystløft: Kan man amme efter brystløft og brystreduktion?

Efter operationen

Når operationen er afsluttet, køres du på opvågningsafsnittet, hvor du observeres af vores opvågningssygeplejerske, indtil du er tilstrækkeligt vågen til, at du kan komme på din sengestue.

Under operationen er der anlagt lokalbedøvelse, som bevirker, at du har relativt få smerter de første 4-6 timer efter operationen. Efterhånden som effekten af lokalbedøvelsen aftager, vil sygeplejersken sørge for, at du får den nødvendige smertestillende medicin, så dine smerter holdes på et minimum. Du vil allerede under indlæggelsen skulle op og gå, idet dette er vigtigt for at begrænse risikoen for blodpropper i benene.

Du vil få udleveret en BH, som skal anvendes 2-3 måneder efter operationen.

Dagen efter operationen bliver du udskrevet om morgenen og skal hentes senest ved 8-tiden.
Du får smertestillende medicin med hjem fra klinikken med en anvisning på hvorledes tabletterne skal tages. 

Huden er syet med en tråd som forsvinder af sig selv, men du får tilbud om en kontrol efter 12-14 dage, hvor vi ser at alt er, som det skal være, og du vil have lejlighed til at stille spørgsmål.

Den afsluttende kontrol hos plastikkirurgen foretages tidligst efter 3-6 måneder. Denne tid kan aftales ved udskrivelsen, eller du kan senere ringe og aftale en tid.

Det er almindeligt, at man er sygemeldt fra sit arbejde i 1-2 uger efter operationen, men har man et fysisk krævende arbejde kan sygemelding i op til 3 uger være nødvendig.