Brystforstørrende operation med implantater

Operation

Før operationen

Det er vigtigt at du er godt forberedt til operationen. Din vægt skal være så tæt på et normalt BMI på 25 som muligt. Rygning er den væsentligste årsag til komplikationer som infektion og vævsdød, og du skal derfor stoppe rygning mindst 4 uger før operationen og må tidligst begynde igen 4 uger efter operationen. Det er bedst også at undgå nikotinplaster, nikotintyggegummi og dampcigaret, men disse midler må bruges i begrænset omfang, hvis det er nødvendigt i forbindelse med rygestop.

Forskellige slags medicin kan påvirke operationen og især være årsag til blødningsproblemer. Du vil derfor i forbindelse med forundersøgelsen tale med speciallægen om, hvordan du skal forholde dig med det medicin du eventuelt tager.

Læs her om forholdsregler ved eventuel vanlig medicin.

Brystforstørrende operation med implantat

Da du skal opereres i fuld bedøvelse, skal du møde fastende på klinikken.
Du må ikke drikke alkohol efter kl. 20 fra aftenen før operationsdagen.
6 timer før planlagt operation skal du ophøre med at spise og drikke. Dog må du fortsætte med at drikke vand eller gerne sukkerholdige ”gennemsigtige væsker”; f.eks. saft eller æblejuice, indtil 2 timer før operationstidspunktet. De sidste 2 timer før operationen må du intet indtage.

Læs mere om Fuld bedøvelse

Når du ankommer til Amalieklinikken, vil din sygeplejerske vise dig tilrette på din sengestue, og du vil få udleveret operationstøj samt blive fotograferet. Derefter bliver du tilset af vores anæstesilæge, som forklarer dig om bedøvelsen og giver dig medicin som forberedelse til operationen. Derefter kommer din plastikkirurg, som sikrer sig, at du ikke har yderligere spørgsmål, hvorefter man foretager den nødvendige optegning på huden. Derefter er du parat til at komme på operationsstuen, hvor operations- og anæstesisygeplejerske venter dig.

Operationen tager normalt omkring 1 time. Arrene kan placeres under brystet og ved brystvorten. Vi anvender ikke adgang via armhulen på grund af den usikkerhed, der er forbundet med denne placering, hvis der senere i livet skal behandles for brystkræft. Hvis beslutningen falder på skærefaste dråbeformede implantater, er det nødvendigt at anvende en adgang under brystet.


Brystforstørrende operation:
Hvorfor anvender I ikke adgangen via armhulen?

Implantatet vil oftest skulle placeres under brystmusklen for at undgå synlighed af implantatet gennem huden. I situationer, hvor brystet hænger og man ikke ønsker samtidigt brystløft, kan en løsning være at placere implantatet over brystmusklen. Dette forudsætter dog, at man har en vis tykkelse af fedt og kirtelvæv under huden.Brystforstørrende operation:
Hvorfor vælger man nogle gange at placere implantatet over brystmusklen?

Efter operationen skal størsteparten af kvinderne ikke anvende bh de første 2-3 måneder, en undtagelse fra dette er, hvis der samtidigt er foretaget brystløft eller hvis implantaterne er placeret over brystmusklen samt i de fleste tilfælde, hvor et gammelt implantat udskiftes til et nyt.

Følgevirkninger til brystforstørrende operation


Brystforstørrende operation: Har man mange smerter efter en brystforstørrelse?

Operationen vil efterlade et ar som i starten vil være rødt og kan være hævet. Hos de fleste patienter bliver arret efter en brystforstørrende operation pænt, men nogle få procent vil udvikle et skæmmende ar (hypertrofisk ar eller keloid), det kan i sådanne tilfælde være nødvendigt at behandle med binyrebarkhormon et antal gange. Der går normalt et til to år før arret har fået sit endelige udseende.

Ved enhver operation vil der ske en påvirkning af følenerverne. Man vil derfor opleve følelsesløshed i et større eller mindre område af huden og brystvorteområdet efter operationen. I månederne efter operationen vil man kunne opleve forskellige føleforstyrrelser som stikken og prikken i arrene, men dette vil efterhånden forsvinde i takt med, at den normale følesans gendannes. Der kan forekomme mindre områder med permanent tab af følesans især i området på undersiden af brystet.

Især hos meget slanke kvinder kan der være en risiko for at et implantat kan føles gennem huden, i sjældne tilfælde kan det også være synligt. Dette er især tilfældet når implantaterne placeres over brystmusklen, men selv ved placering under brystmusklen kan implantaterne i nogle situationer være følelige og i sjældne tilfælde også synlige.

Der kan være en risiko for at en brystforstørrende operation kan påvirke dine muligheder for senere at amme et barn, men forholdet er dårligt belyst. I de få undersøgelser der er foretaget finder man en ganske lille forskel på, hvor mange kvinder med implantater der kan amme i forhold til kvinder uden implantater.

Ved placering af implantatet over brystmusklen er værdien af en mammografi ringere end ved placering under brystmusklen, og der vil derfor være en risiko for, at tidlig brystkræft ikke opdages ved mammografiundersøgelsen. Af denne grund anvender vi kun placering over musklen i specielle situationer, især når brystet hænger, og man ikke ønsker et brystløft. Som udgangspunkt er implantatplacering under musklen klart at foretrække. Man vil altid anbefale at en mammografi suppleres med en Ultralydscanning når man har implantater.


Brystforstørrende operation:
Kan man undersøge et bryst for brystkræft, når man har implantater?

Mulige komplikationer til brystforstørrende operation

Blødning
Hos omkring 1-2% af patienterne optræder der blødning i timerne efter operationen, dette vil nødvendiggøre en operation i fuld bedøvelse, og er en af årsagerne til, at du på Amalieklinikken forbliver indlagt til dagen efter operationen. I sjældne tilfælde kan der optræde en “sen” blødning 2-3 uger efter operationen. Det skyldes oftest en for tidlig belastning eller stræk af brystmusklen.

Infektion
Infektion ses meget sjældent, men kan forekomme og vil kræve behandling med antibiotika. Kan dette ikke løse problemet, kan det blive nødvendigt at fjerne implantatet, som derefter må indopereres ved en ny operation 2-3 måneder senere. Hvis der optræder infektion, ses det typisk efter 1-2 uger og symptomerne er rødme og hævelse samt tiltagende smerter og feber.
De dybe selvopløselige tråde, som underhuden er syet med, kan nogle gange udstødes i arret, og dette kan ligne infektion, men vil normalt ikke kræve, at der behandles med antibiotika. Er du i tvivl, er det bedst, at vi ser det i klinikken.

Kapseldannelse/-skrumpning
Når et implantat indopereres, vil din krop reagere med dannelse af arvæv omkring implantatet. Denne reaktion kan i nogle tilfælde blive kraftig således, at der opstår en tilstand, der kaldes kapseldannelse eller kapselskrumpning. Det er desværre ikke muligt at forudse, hvilke kvinder, der udvikler denne tilstand, men flere forskellige forhold er sat i forbindelse med en øget risiko, herunder bl.a. implantaternes kvalitet og fasthed, men også operationsteknik og infektion er mistænkt for at spille en rolle. Man skønner i dag at risikoen for senere udvikling af kapseldannelse er mellem 5 og 10%, men formentlig noget lavere ved Mentors højkvalitets skærefaste implantater.Brystforstørrende operation: Hvad er kapseldannelse og kapselskrumpning?

Rotation af implantat
Når man anvender anatomiske/dråbeformede implantater, er der en lille risiko for, at implantatet roterer og dermed giver brystet en forkert form. Dette vil kræve en operation, hvor implantatet igen placeres korrekt. Dette er årsagen til at nogle plastikkirurger har valgt ikke at bruge disse implantater. Hvis man har stor erfaring i at bruge anatomiske implantater, som vi har på Amalieklinikken er rotationsrisikoen omkring 0,5%. Det vil naturligvis altid være gratis af få det opereret på plads.

Strækmærker
Når hud strækkes, som det sker ved en brystforstørrende operation, vil der være en lille risiko for at der opstår strækmærker i huden, som det også kan ses i forbindelse med amning. Risikoen for strækmærker er størst hos unge kvinder og bliver større jo større implantat man vælger. I en undersøgelse med 560 kvinder fik 7% strækmærker. Der findes ingen sikker virksom behandling af strækmærker, men behandling med dermaroller har hos nogle kvinder været effektivt.

Strækmærker efter BFO

Waterfall deformity
Efter en brystforstørrende operation med implantater, vil der i nogle tilfælde være forhold, som betyder at resultatet ikke er helt som kvinden havde regnet med. Dette kan skyldes forhold ved udgangspunktet, som ikke kan korrigeres alene ved en brystforstørrelse. En typisk situation er, hvis der foreligger et overhæng på grund af slapt bryst, eller forskellig højde på placeringen af brystvorteområdet. I sådanne situationer ofte benævnt ”waterfall deformity” kan et brystløft komme på tale, men man kan også vælge at acceptere det resultat, der så kan komme ud af en brystforstørrelse uden løft.
Hvis kvinden senere fortryder denne beslutning og ønsker brystløft, er dette en mulighed, men indgrebet er ikke en del af garantien.

Bottoming out
Man kan også komme i en situation, hvor brystimplantatet falder for langt ned, såkaldt ”bottoming out”. Hvis dette skulle ske, og du i samråd med din kirurg mener, det bør korrigeres, er dette muligt, og det vil være dækket af vores Amaliegaranti.

Dobbeltfold
Når man foretager en brystforstørrende operation med implantater; især store runde implantater, vil der altid være en risiko for, at den oprindelige brystfold kan ses på brystet over den nye brystfold. Dette kalder man “dobbeltfold”. Dobbeltfold ses især ved slappe bryster med fast kirtelvæv, men kan også opstå i andre situationer. Det forebygges bedst med anatomiske implantater, men brystløft kan også være nødvendigt. Relativt ofte ses en meget let grad af dobbeltfold, som hos de fleste ikke opfattes som et problem. Disse lette grader kan ikke behandles uden, at behandlingen må anses for mere skæmmende end problemet.

Kræft
Man har foretaget brystforstørrelse med silicone i næsten 60 år, og det er aldrig påvist at dette indebærer en øget risiko for brystkræft.
Indenfor de seneste år har man fået mistanke om, at implantater kan være årsag til en sjælden form for lymfekræft som kaldes Anaplastisk Storcellet Lymfom (på engelsk forkortet til ALCL). Man finder denne sygdom hos ca. 1 ud af 30.000 kvinder med implantater; men kun hos 1 ud af 60.000 med Mentor implantater. Det mest almindelige symtom er væskedannelse omkring implantatet. Oplever man hævelse omkring et implantat flere år efter operationen, er det derfor vigtigt, at man opsøger sin kirurg.

Breats Implant Illness
Der har i de sidste par år været flere tilfælde, hvor brystimplantater sættes i forbindelse med forskellige gener som kronisk træthed, hårtab, led- og muskelsmerter og koncentrationsbesvær. Man har kaldt tilstanden ”Breats Implant Illness”. Der har været foretaget en del undersøgelser, for at komme forklaringen på tilstanden nærmere, men på grundlag af den viden man har i dag, er det ikke muligt videnskabeligt at vise en sammenhæng mellem implantater og disse forskellige symptomer.

På Amalieklinikken mener vi selvfølgelig, at det skal tages alvorligt, hvis man frygter at have en eller flere symptomer, der skyldes implantaterne. I første omgang vil det typisk være nødvendigt med en udredning via praktiserende læge for at udelukke andre sygdomme. Derefter vil vi gerne tage en samtale om tilstanden og eventuelt tale om muligheden for at få fjernet implantaterne.

Efter operationen

Når operationen er afsluttet, køres du på opvågningsafsnittet, hvor du observeres af vores opvågningssygeplejerske, indtil du er tilstrækkeligt vågen til, at du kan komme på din sengestue. Under operationen er der anlagt lokalbedøvelse som bevirker, at du har relativt få smerter de første timer efter operationen. Efterhånden som effekten af lokalbedøvelsen aftager vil sygeplejersken sørge for, at du får den nødvendige smertestillende medicin.

Du vil allerede under indlæggelsen skulle op og gå, idet dette er vigtigt for at begrænse risikoen for blodpropper i benene. Dagen efter operationen bliver du udskrevet om morgenen og skal hentes ved 8-tiden. Du får smertestillende medicin med hjem fra klinikken med en anvisning på hvorledes tabletterne skal tages. 

Huden er syet med en tråd som forsvinder af sig selv, men du får tilbudt at komme til en kontrol efter 12-14 dage, hvor vi ser, at alt er, som det skal være, og du vil have lejlighed til at stille spørgsmål.

Den afsluttende kontrol hos plastikkirurgen foretages efter 3-6 måneder, denne tid kan aftales ved udskrivelsen, eller du kan senere ringe og aftale en tid.

Det er almindeligt, at man er sygemeldt fra sit arbejde i 1-2 uger efter en brystforstørrende operation, men har man et fysisk krævende arbejde kan sygemelding i op til 3 uger være nødvendig.